15.11.2016 | Aktualności

Miniaturowe znaki drogowe w miasteczku ruchu drogowego

W dniu 27 maja 2010 r., odbyło się uroczyste otwarcie Miasteczka Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy połączone z finałem Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na obiektach Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 przy ul. Szkolnej 38 w Jaśle.

Program uroczystości rozpoczął się o godz. 10.00 powitaniem gości i przemówieniami, potem nastąpiło nadanie miasteczku imienia Ryszarda Libuchy, wręczenie odznak, przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu szkoleniowego.

Od godz. 11.00 odbyło się oficjalne otwarcie Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Dla Uczniów Szkół Podstawowych. W programie turnieju przewidziano rozwiązywanie testu, jazdę po miasteczku ruchu drogowego i jazdę sprawnościową rowerem po torze przeszkód