15.11.2016 | Aktualności

Kolejne zrealizowane zadanie – Komfortowo i bezpieczniej w stronę Częstochowy

W okresie od maja do sierpnia 2013 roku, WIMED wykonywał roboty w ramach realizacji zadania na: „Przebudowę drogi krajowej nr 46 od Lędzin do Dębskiej Kuźni”.

Prace, wykonywaliśmy na zlecenie Przedsiębiorstwa Drogowego TRAKT Sp. j. z Kluczborka i obejmowały one: wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych, montaż punktowych elementów odblaskowych, demontaż starego i montaż nowego oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery drogowe, pylony, barierki wygrodzeniowe, słupki prowadzące U-1 oraz słupki krawędziowe U-2). Na szczególną uwagę zasługuje wykonane przez nas na tym zadaniu oznakowanie aktywne, tj. zasilane solarnie znaki A-29 oraz U-5c.

Więcej informacji na temat zadania wraz z kilkunastoma zdjęciami, można znaleźć na stronie

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/12998/Komfortowo-i-bezpieczniej-w-strone-Czestochowy