15.11.2016 | Aktualności

Hybrydy coraz popularniejsze!

23 września zakończyliśmy prace związane z wykonaniem oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Projektu p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1211 K Miechów (ul. Powstańców) – Zielenice, na dł. 14,870 km wraz z przebudową przepustu ekologicznego w km 9+723”.

W ramach robót prowadzonych na zlecenie Zakładu Budowlano-Drogowego „DUKT” z Woli Murowanej, wykonaliśmy: znaki i tablice wraz z konstrukcjami wsporczymi, oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne i pylony) oraz zasilany hybrydowo znak aktywny D-6 zamontowany na wysięgniku.