15.11.2016 | Aktualności

Wiadukt Briańskiego w Koninie oznakowany!

W okresie od września do października 2013 roku, WIMED SP. z o.o. wykonywała roboty w ramach realizacji zadania na: „Przebudowa Wiaduktu Briańskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska – Fryderyka Chopina w Koninie”.

Prace, wykonywaliśmy na zlecenie firmy STRABAG i obejmowały one: wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z mas chemoutwardzalnych, montaż nowego oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (barierki wygrodzeniowe).