15.11.2016 | Aktualności

GDDKiA Małopolska – zasady tymczasowego oznakowania robót drogowych

W dniach 12 – 14.04.2011 roku w Krynicy odbyła się konferencja dotycząca opracowanych przez GDDKiA rejon małopolski zasad tymczasowego oznakowania robót drogowych.

Poruszano kwestię organizacyjne w pasach ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa i prawidłowości zastosowanego oznakowania. Według schematów organizacyjnych koncepcje zostały podzielone ze względu na typ prowadzonych robót, typ drogi oraz prędkość z jaką poruszają się pojazdy na danym terenie. Oprócz przedstawicieli GDDKiA znajdowali się również przedstawiciele Komend Powiatowych / Miejskich Policji , firmy TM – VIA Kraków , ELSTOP oraz WIMED.