20.08.2019 | Wiedza

Oznakowanie pionowe – produkt, dostawa i montaż

Oferujemy pełny asortyment oznakowania pionowego wraz z dostawą na miejsce i czas oraz ze specjalistycznym montażem. Działamy kompleksowo, zaopatrujemy partnerów handlowych we wszystkie znaki drogowe, dostarczamy na miejsce oraz montujemy szybko i sprawnie.

Oznakowanie pionowe dostępne jest dla partnerów handlowych w każdym miejscu w kraju, w szybkim i dogodnym dla nich czasie.

Wysoka jakość oznakowania pionowego

Oznakowanie pionowe to wysokiej jakości produkt, który jest trwały, odporny na warunki atmosferyczne i uszkodzenia. Mogliśmy go dopracować do perfekcji, dzięki dużemu doświadczeniu, stosowanym technologiom i ogromnemu zaangażowaniu w tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które poprawiają bezpieczeństwo na drogach. Dzięki temu udało nam się osiągnąć pozycję lidera bezpiecznych konstrukcji i oznakowania stosowanego na polskich i zagranicznych drogach. Dzięki nowym rozwiązaniom udało nam się znacznie skrócić czas montażu oznakowania pionowego.

Oznakowanie pionowe to nie tylko produkt, za tym stoi wielka misja całej firmy Wimed, realizowana przez grono pasjonatów i ekspertów, którzy dążą do poprawy bezpieczeństwa i komfortu na drogach. Na czele Wimedu stoi innowator, autor kilkudziesięciu pionierskich rozwiązań, z których większość została wdrożona do produkcji – Zdzisław Dąbczyński.

 • Jakość. Oferujemy wysoki standard wyrobów i usług.
 • Innowacyjność.
 • Bezpieczeństwo użytkowania.
 • Dostosowanie do potrzeb każdego klienta, przy spełnieniu aktualnych polskich i europejskich norm technicznych.
 • Szeroka oferta na wszystkie wyroby w zakresie oznakowania drogowego.
 • Realizacja kompleksowych dostaw wraz ze specjalistycznym montażem.
 • Najkorzystniejsza cena gwarantująca trwałość i jakość, która przynosi wymierne korzyści w wieloletniej eksploatacji zakupionego oznakowania pionowego.
 • Doświadczenie w wykonywaniu niekonwencjonalnych oznakowań.
 • Bezpieczne technologie montażu i demontażu.
 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy i badań prowadzonych w ramach BRD przez światowe jednostki naukowo-badawcze.
 • Na oznakowanie pionowe posiadamy niezbędne aprobaty techniczne IBDiM oraz certyfikaty i atesty.

Montaż oznakowania pionowego

Montaż elementów oznakowania pionowego wykonywany jest na drogach i obiektach mostowych zgodnie z otrzymanymi projektami organizacji ruchu i obejmuje swoim zakresem:

 • Montaż znaków drogowych.
 • Montaż tablic na konstrukcjach rurowych, kratownicowych płaskich i przestrzennych, wysięgnikach i bramach.
 • Specjalistyczny montaż konstrukcji bezpiecznych.
 • Montaż znaków aktywnych na wysięgnikach i bramach.
 • Montaż systemów informacji miejskiej
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Demontaż oznakowania pionowego.

Możesz pobrać instrukcje montażu oznakowania pionowego na stronie z plikami do pobrania.

Zalety montażu oznakowania pionowego

 • możliwość wykonawstwa prac kompleksowych na jednym odcinku dróg: oznakowanie pionowe, poziome, montaż barier, montaż ekranów akustycznych,
 • wyposażenie ekip montażowych w specjalistyczne samochody i sprzęt, umożliwiający prowadzenie robót montażowych na drogach bez powodowania większych utrudnień w ruchu,
 • wysoka sprawność i szybkość montażu wynikająca z doświadczenia i wysokich kwalifikacji ekip montażowych,
 • posiadane przez brygadzistów i pracowników montażu liczne uprawnienia, w tym do kierowania ruchem podczas wykonywanych prac montażowych,
 • terminowość prowadzonych robót zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • wysoka jakość i trwałość wbudowywanych materiałów,
 • właściwe zabezpieczenie prac poprzez stosowanie wysokiej jakości oznakowania tymczasowego oraz ochronnych ubrań roboczych pracowników.

Najważniejsze realizacje producenta oznakowania pionowego Wimed

 • Oznakowanie układu komunikacyjnego terminalu lotniczego Okęcie2, kompleksowa wymiana oznakowania kierunkowego na ponad 50% dróg krajowych w Polsce.
 • Kompleksowe utrzymanie dróg w oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych I Autostrad w Rzeszowie i Kielcach.
 • Wykonanie oznakowania – pierwszej w Polsce samochodowej trasy turystycznej tzw. Trasy Kórnickiej.
 • Wymiana oznakowania kierunkowego oraz oznakowanie przejść dla pieszych na drogach województwa śląskiego.
 • Oznakowanie w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego łuków i przejść dla pieszych na drogach województwa małopolskiego.
 • Wykonanie i montaż bram do tablice zmiennej treści na Autostradzie A4.
 • Oznakowanie drogowskazowe na terenie miasta Poznań oraz wiele innych zadań oznakowania autostrad, dróg ekspresowych, krajowych i obwodnic.

Współpraca z producentem oznakowania pionowego Wimed

Do współpracy zapraszamy zarówno zarządy dróg administracji samorządowej i rządowej, spółdzielnie, przedsiębiorstwa drogowe, urzędy, jak i agencje reklamowe oraz zakłady i firmy zajmujące się budową i modernizacją dróg.