15.11.2016 | Wiedza

SYGNALIZACJA WZBUDZANA Z DETEKCJĄ PRĘDKOŚCI

Sygnalizacja automatycznie włącza się o godzinie 6 rano a o 18 przechodzi w stan żółtego migowego dla kierowcy wg. ustawień programowych ustawionych w sterowniku programowalnym.

W czasie pracy – piesi korzystają z przycisku, dzięki któremu wyzwalają sekwencję zmiany koloru lamp (jak na zwykłym przejściu), natomiast ponad lampami zamontowany jest specjalny detektor radarowy, dzięki któremu samochody z obu kierunków, jadące z prędkością większą niż 50 km/h na odcinku 200 m – zostają wychwycone i system samoczynnie przełącza im kolor świateł na czerwone, jednocześnie światłem czerwonym zabraniając wejścia pieszym na ulicę wprost pod koła samochodu. Proces kontroli prędkości ma nacelu zwolnienie pojazdów, których prędkość poruszania się w tym miejscu szczególnym jest ponad dopuszczalną.