26.09.2019 | Wiedza

Lica znaków drogowych oraz widoczność na drodze – najważniejsze informacje

Lico znaków drogowych odgrywa niezwykle ważną rolę na drogach. To ono odpowiada za widoczność znaków na jezdni, co ma zasadnicze znaczenie szczególnie, gdy warunki atmosferyczne są niekorzystne. Dlatego tak ważne jest, aby wybierać produkty najlepszej jakości, wykonane z foli odblaskowej o odpowiedniej grubości i wytrzymałości, by mogły służyć swoją niezawodnością, bez potrzeby modernizacji.

Co to jest lico znaków drogowych i z czego powinno być wykonane?

Lico znaków drogowych to profesjonalny termin, którym określa się ,,naklejki” zamieszczane na tarczach znaków drogowych. Są one wykonywane na specjalnej odblaskowej folii, której rodzaj oraz parametry zależą od miejsca, w którym ma znaleźć się znak. Jest to ważne z tego względu, że od rodzaju drogi będzie zależeć czas, jaki posiada kierowca na dostrzeżenie i odczytanie znaku.
Typy foli do wykonania lic znaków drogowych w zależności od rodzaju drogi:

 1. Obok jezdni
 • Autostrady i drogi ekspresowe – 2
 • Drogi dwujezdniowe – 2
 • Drogi jednojezdniowe, międzynarodowe – 2
 • Inne drogi jednojezdniowe – 1*
 • Drogi wojewódzkie – 1*
 • Drogi powiatowe i gminne – 1*

* Do wykonania lic znaków: A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b stosuje się folię odblaskową typu 2

2. Nad jezdnią

 • Autostrady i drogi ekspresowe – pryzmatyczna
 • Drogi dwujezdniowe – 2
 • Drogi jednojezdniowe, międzynarodowe – 2
 • Inne drogi jednojezdniowe – 2
 • Drogi wojewódzkie – 2
 • Drogi powiatowe i gminne – 2

Lica znaków drogowych – wymagania fotometryczne i kolorymetryczne
Lica znaków drogowych muszą spełniać konkretne wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblaskowości i barwy. Jest to obowiązkowe ponieważ, że znak musi być bardzo dobrze widoczny dla wszystkich. W dodatku, niejednokrotnie Kierowcy muszą je dostrzec z daleka podczas panowania niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Poniższa grafika prezentuje wymogi określające nasycenia barwy folii każdego typu, z której wykonane są lica znaków drogowych.

Lica znaków drogowych – informacje o liternictwie
Wszystkie napisy znajdujące się na znakach, tabliczkach do nich, a także na tablicach zamieszczanych dla potrzeb ruchu drogowego wykonuje się literami i cyframi odpowiadającymi wzorom przedstawionym w dalszej części artykułu. Z wyjątkiem napisów umieszczonych na licach znaków kierunku i miejscowości, ponieważ są one wykonywane z folii pryzmatycznej.
Dotyczy to głównie tablic E-1a I, E-1a II, E-2c, E-2d, E-14a i E-20, zlokalizowanych na autostradach. Znaki wykonywane z folii pryzmatycznych dostosowuje się do korekty wymiarów jak na poniższych grafikach.

Instrukcja tworzenia liter na licach znaków drogowych
Litery i cyfry jakie zamieszcza się na licach mają swoje stałe „punkty odmierzania odstępów”. Są one położone na „linii odmierzania odstępów”. Linia ta przebiega na wysokości 1 gr = 1/6 wysokości dużych liter „d”. Odstęp znajdujący się pomiędzy literami i cyframi zawarty miedzy punktami odmierzania odstępów wynosi „o” = 1,5 gr. W przypadku napisów wykonywanych z folii odblaskowej, pryzmatycznej, za ten odstęp przyjmuje się „o” = 1,8 gr. Natomiast przerwa między poszczególnymi wyrazami powinna wynosić h = 3, o = 4,5 gr.

Ustawienie znaków drogowych – ważny aspekt dla widoczności
Na widoczność lic znaków drogowych znaczący wpływ ma też poprawne ustawienie znaków. Ich układ reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury, które zawiera następujące zasady:

 • Lokalizacja po prawej stronie jezdni, lub nad nią, jeśli dotyczą wszystkich pasów ruchu,
 • Wymagana odległość między znakami na drogach o dopuszczalnej prędkości przekraczającej 90 km/h – 50 metrów,
 • Wymagana odległość między znakami na drogach o dopuszczalnej prędkości przekraczającej 60 km/h – 20 metrów,
 • Wymagana odległość między znakami na pozostałych drogach – 20 metrów,
 • Wymagana odległość znaków od jezdni, na drogach z poboczem – 0,5 metra od krawędzi korony drogi,
 • Wymagana odległość znaków od jezdni, na drogach gruntowych, z poboczem i tymi o twardej nawierzchni – nie mniej niż 0,5 metra,
 • Wymagana odległość znaków od jezdni, na ulicach – 0,5-2 metrów,
 • Wymagana wysokość znaków nad jezdnią – minimum 2 metry,
 • Wymagana wysokość znaków nad jezdnią, w obszarze zabudowanym, na chodniku – minimum 2,2 metra.


Jakość produktów Wimed

Produkty Wimed, zarówno same znaki, jak i ich lica, są odpowiednio profilowane i usztywniane. Nowoczesne oznakowanie doskonale odbija światło reflektorów samochodowych zarówno w dzień, jak i w nocy, dzięki czemu zmniejsza skutki kolizji. Znaki drogowe Wimed mają wysokie parametry bezpieczeństwa.
Lica znaków drogowych wykonane są z folii o doskonałych walorach odblaskowych i trwałej w użytkowaniu. Posiadają Certyfikat stałości właściwości użytkowych na podstawie normy zharmonizowanej EN 12899-1 oraz oznaczenie CE. Firma Wimed produkuje wszystkie znaki obowiązujące w Polsce dużą precyzją.