26.09.2019 | Wiedza

Znaki drogowe Wimed – charakterystyka podstawowych kategorii znaków

Wiele aspektów ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Oprócz dobrego stanu technicznego nawierzchni ważne jest też odpowiednie oznakowanie, które będzie informowało kierowcę o tym, co znajduje się przed nim, ostrzegało przed poszczególnymi niebezpieczeństwami lub będzie kierowało go w dobrym kierunku. Dlatego warto stale odświeżać swoją wiedzę o podstawowych zasadach ruchu na drodze, w tym m.in. o znaczeniu poszczególnych znaków. Dzięki ich znajomości kierowcy mogą w pełni korzystać z ich pomocy, która niejednokrotnie bywa zbawienna.

Znaki drogowe ostrzegawcze Wimed – charakterystyka
Ich zadaniem jest uprzedzenie kierowcy o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo. Zobowiązują jednocześnie uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności. Ostrzegają one przed niebezpieczeństwami wynikającymi z:

 • przepisów ruchu drogowego – np. wskazania pierwszeństwa,
 • ukształtowania drogi – np. zakręty, zwężenia jezdni,
 • stanu infrastruktury – np. przejazd kolejowy,
 • zagrożeń okresowych – np. oblodzenie drogi, boczny wiatr.

Znaki ostrzegawcze mają kształt trójkąta równobocznego, którego wierzchołek skierowany jest do góry. Wyjątek stanowi znak A-7, wskazujący na obowiązek ustąpienia pierwszeństwa. Powodem tego odstępstwa jest jego szczególne znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa na drodze, dzięki specyficznemu kształtowi jest on rozpoznawalny nawet z dużej odległości.

Lica znaków ostrzegawczych są w kolorze żółtym. Posiada on czerwoną obwódkę oraz czarny symbol na środku tarczy. Wyjątkami są znaki A-19, przestrzegający przed bocznym wiatrem oraz A-29, który wskazuje na zbliżanie się do sygnalizacji świetlnej.

Znaki drogowe zakazu Wimed – charakterystyka
Znaki zakazu mają za zadanie ograniczenie poruszania się pojazdów lub zabronienia wykonania niektórych manewrów. Obowiązują one od miejsca ich ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Znaki zakazu regulują m.in.:

 • całkowite zamknięcie drogi,
 • częściowe ograniczenie wjazdu na drogę,
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego,
 • zakaz wykonywania określonych manewrów (wyprzedzanie, skręt w określonym kierunku itp.).

Tło lica znaków zakazu w większości przypadków jest w kolorze białym, z wyjątkiem znaków B-35, B-36, B-37 i B-38, odnoszących się do zakazu postojów oraz zatrzymywania się w zróżnicowanych warunkach. Wszystkie znaki zakazu posiadają czerwoną obwódkę, a także czarny symbol na środku tarczy, która jest w kształcie koła.

Znaki drogowe nakazu Wimed – charakterystyka
Znaki nakazu wyrażają ustalenia organizacji ruchu poprzez wskazanie wymaganego sposobu jazdy. Wskazują także na obowiązki jakie wobec tego posiada uczestnik ruchu drogowego. Stosuje się je, aby poinformować kierowcę o:

 • wymaganym sposobie jazdy na skrzyżowaniu lub innym miejscu, w którym występuje możliwość zmiany kierunku jazdy (znaki mające symbole od C-1 do C-12),
 • obowiązującej na drodze minimalnej prędkości (symbol C-14),
 • obowiązku korzystania przez określonych uczestników ruchu z przeznaczonej dla nich drogi (symbole od C-13 do C-16),
 • wymaganym kierunku jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi (symbol C-17),
 • obowiązku używania łańcuchów przeciwpoślizgowych (symbol C-18 i C-19).

Tarcze znaków nakazu są w kształcie koła. Wyjątek stanowi znak C-17, który wskazuje kierunek jazdy dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, który ma kształt prostokątu. Lica są w kolorze niebieskim, posiadają biały symbol na środku. Znaki nakazu nie mają obwódki.

Znaki drogowe informacyjne Wimed – charakterystyka
Główną funkcją znaków informacyjnych jest przekazywanie wiedzy, niezbędnej do bezpiecznego i komfortowego uczestniczenia w ruchu drogowym. Znaki z tej kategorii informują m.in. o:

 • rodzaju drogi,
 • sposobie korzystanie z niej,
 • obiektach, które znajdują się na niej, obok lub w jej pobliżu.

Tarcze znaków informacyjnych są w kształcie kwadratu, prostokąta lub rombu. Najczęściej posiadają tło w kolorze białym oraz grubą, niebieską obwódkę. Często jednak występują jedynie z niebieskim tłem bez obwódki (znaki D-7, D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, D-13, D-14). Na środku znajduje się symbol, występujący w kolorach: białym, czarnym lub czerwonym.

Wyjątkiem jest znak D-1, określający drogę z pierwszeństwem oraz D-2, który wskazuje na koniec drogi z pierwszeństwem. Mają one kształt kwadratu skierowanego wierzchołkiem do dołu i do góry. Posiadają białe tło z żółtą obwódką. Znak D-2 dodatkowo ma czarny symbol na środku tarczy.

Oznakowanie drogowe Wimed
Nawet jeśli stan techniczny dróg będzie odpowiedni, należy pamiętać, że bezpieczeństwo i komfort na drodze w dużej mierze zależą od zachowania i wiedzy poruszających się po jezdni ludzi. Muszą oni mieć świadomość tego, gdzie mogą się poruszać lub jakie niebezpieczeństwa znajdują się przed nimi. Dlatego odpowiednie oznakowanie dróg jest niezwykle ważne i warto zadbać o to, by było najlepszej jakości.

Znaki drogowe Wimed każdej, z wyżej wymienionych kategorii, są w tym celu odpowiednio profilowane oraz usztywniane. Ponadto lica znaków drogowych Wimed wykonane są z folii o dużym stopniu odblaskowości. Posiadają one Certyfikat stałości właściwości użytkowych na podstawie normy zharmonizowanej EN 12899-1 oraz oznaczenie symbolem CE.