19.07.2019 | Wiedza

Jak dobrać wielkość znaków drogowych pionowych?

Zanim zamówisz znaki drogowe pionowe dobierz ich wielkość i typ folii odblaskowej wg klasy technicznej i administracyjnej, rodzaju drogi oraz miejsca lokalizacji. Odpowiednia wielkość znaków drogowych, kolorystyka, odblaskowość i miejsce lokalizacji wpływają na widoczność, co się przekłada na większe bezpieczeństwo dla kierowców.

5 grup wielkości znaków drogowych pionowych

Stosujemy 5 grup wielkości znaków drogowych pionowych:

  1. Wielkie (W) – na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych.
  2. Duże (D) – na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych; na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym; na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/godz.
  3. Średnie (S) – na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych; na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich; na drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.
  4. Małe (M) – na drogach gminnych; drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych.
  5. Mini (MI) – na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących; na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych; na wąskich uliczkach zabytkowych miast.

Wielkości znaków drogowych informacyjnych

Wielkości znaków drogowych nakazu

Wielkości znaków drogowych zakazu

Wielkości znaków drogowych ostrzegawczych

Oznakowanie robót w pasie drogowym a wielkość znaków

W przypadku oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki drogowe pionowe o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku robót prowadzonych w pasie drogowym autostrad – wówczas stosuje się znaki wielkie.

Wielkość znaków A-7 i B-20

Znaki A-7 i B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejszą niż znaki średnie.

Wielkość znaków nakazu C-9, C-10 i C-11

Znaki nakazu C-9, C-10, C-11 umieszczane w miejscach przejść dla pieszych, w zależności od warunków widoczności, mogą być stosowane w grupach wielkości niższych niż obowiązujące na danej drodze.

Wymiary znaków drogowych pionowych

Wymiary znaków drogowych pionowych są ustalane z uwzględnieniem widoczności, estetyki oraz oszczędności.

Podstawowe wymiary znaków kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Wymiary znaków drogowych A, B, C, D
Uwaga: Wielkości te nie dotyczą znaków w związku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego.

Widoczność znaków drogowych pionowych

Widoczność znaków drogowych pionowych musi być zagwarantowana w każdych warunkach. Im szybciej kierowca odczyta treść na znaku, tym szybciej zareaguje, podejmie właściwą decyzję i wykona prawidłowy ruch. Widoczność jest szczególnie ważna w trudnych warunkach. Gorsza widoczność uniemożliwia kierowcy właściwą ocenę drogi i odczytanie znaków drogowych pionowych. Dlatego tak ważne jest, by były czytelne i przykuwały uwagę, koncentrowały na sobie skupienie kierowcy. Jak producenci znaków drogowych pionowych uzyskują taki efekt? Stosują standardowe kolory, kształty, symbole, wymiary, oświetlenie, odblaski.

Typy folii odblaskowej użytej na licach znaków w zależności od lokalizacji znaku drogowego — wymagania minimalne

Typy folii odblaskowej użytej na licach znaków drogowych

(*) W przypadku znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2. Dla znaków szlaków rowerowych oraz znaków dla kierujących pojazdami wojskowymi dopuszcza się stosowanie folii odblaskowych typu 1 na wszystkich drogach.